Amsterdam, 7 april 2021

Betreft: opheffing Stichting Day of Caring

Geachte lezer,

Vanaf juni 2018 is Stichting Day of Caring actief geweest met schoolontbijten, schoollunches en aanverwante kookprojecten zoals Multi Culti Cooking bij verzorgingstehuizen.

In 2018, 2019 en begin 2020 hebben wij diverse projecten mogen uitvoeren en hebben wij veel kinderen en ouderen blij kunnen maken met onze leuke, leerzame en (h)eerlijke projecten.

Helaas heeft het Corona Virus in maart 2020 ervoor gezorgd dat alle projecten stil kwamen te liggen en wij geen (kook)projecten meer konden uitvoeren.

In oktober 2020 hebben wij het besluit moeten nemen om te stoppen met het schoolontbijt project in Amsterdam Zuidoost. Het was niet meer uit te voeren door alle opgelegde maatregelen en de (tijdelijke) sluiting van de basisscholen.

Wij verwachten niet dat wij binnen een termijn van 6 maanden onze projecten weer kunnen oppakken en daarom heeft het bestuur besloten om onze activiteiten te beëindigen. Wij zien op dit moment geen andere mogelijkheid dan per 01 mei 2021 de Stichting op te heffen.

Middels deze publicatie willen wij alle donateurs bedanken, alle scholen en verzorgingstehuizen bedanken voor de prettige samenwerking en verder iedereen die heeft bijgedragen aan de doelstellingen van onze stichting.

Namens het bestuur.

Stichting Day of Caring

Stichting Day of Caring wil de maatschappelijk kwetsbare jeugd motiveren, stimuleren en begeleiden om zo hun kansen te vergroten. Dit doen wij door een aanbod van specifieke trajecten op het gebied van voeding, onderwijs, en persoonlijke ontwikkeling. Het is onze wens dat Stichting Day of Caring jongeren weet te inspireren en ze helpt het beste van zijn of haar mogelijkheden, kwaliteiten en talenten naar boven te halen.

De basis van Stichting Day of Caring is gelegd in 2016, eerst als bedrijf en vanaf 2018 als Stichting met ANBI status. Stichting Day of Caring wil d.m.v. een multidisciplinaire aanpak samenwerken met andere stichtingen, scholen, verzorgingstehuizen en buurthuizen om projecten op maat te kunnen ontwikkelen en uit te voeren. Wij zijn een maatschappelijke organisatie zonder winstoogmerk.

De BV Nederland neemt liefdadigheid steeds serieuzer. Het aantal bedrijven dat een eigen fonds opricht of zijn personeel vrijwilligerswerk laat doen is afgelopen tien jaar explosief gegroeid.

You want to change the world? We’re here to help.

Day of Caring provides consulting, ideas, and resources for leaders working to create social change. 

Do more than belong: participate. Do more than care: help. Do more than believe: practice. Do more than be fair: be kind. Do more than forgive: forget. Do more than dream: work.

William Arthur Ward – 1921-1994, Writer

What you do makes a difference, and you have to decide what kind of difference you want to make.

Jane Goodall – Primatologist and UN Messenger of Peace

Those who are happiest are those who do the most for others

Booker T. Washington – 1856-1915, Educator and Author

Nederland telt al zeker 75 corporate stichtingen. Jaarlijks doen 100.000 werknemers vrijwilligerswerk in de baas zijn tijd.

Lonneke Roza, onderzoekster

Een foundation levert betrokken werknemers op. Mensen vinden het fijn als werk ook maatschappelijk nut heeft.

Marjolein Verstappen, Achmea Foundation 

De overheid trekt zich steeds meer terug, wij pakken daarom onze verantwoordelijkheid.

ING over zijn Nederland Fonds 

Social Insight: There is untapped expertise amongst charities on issues of relevance to businesses, their leaders and their customers. We call it social insight.

Bron: Three Hands UK 

What would happen if a part of companies’ marketing budgets were designed for responsible donating? Commerce Sponsors need a new reason to donate to nonprofits. Let’s switch priorities!

Bron: Whenvi.com

Armoede heeft gevolgen voor de gezondheid van de kinderen. In deze groep komt overgewicht en obesitas vaker voor. Naast de risico’s voor de gezondheid worden deze kinderen ook vaker gepest. Tevens is armoede een van de risicofactoren voor kindermishandeling.

Kinderen die opgroeien in armoede lopen grote risico’s op blijvende achterstand.

Armoede heeft gevolgen op alle terreinen van het dagelijks leven. Door geldgebrek zijn kinderen minder in staat mee te doen, met als gevolg risico op sociale uitsluiting.

Juiste match

Onze projecten kenmerken zich door de persoonlijke aanpak, ze zijn makkelijk te implementeren in bestaande (school) systemen en wij gebruiken duidelijk en bruikbaar lesmateriaal. 

Onze focus

We richten ons met name op de achterstandswijken in Nederland. Wij richten ons op jeugd in de leeftijdscategorie 7 t/m 14 jaar, vanaf 2016 zijn we actief in Amsterdam Zuidoost. Vanaf 2018 gaan we ook in andere plaatsen programma’s uitrollen.

Jarenlange ervaring

Wij zijn een groep van gemotiveerde ervaren vrijwilligers en professionals die, samen met u, het verschil willen maken.

Corporate events, with a social impact;

Doe mee! en doe gelijk wat terug voor de maatschappij, dat is het idee!

Voor bedrijven en instellingen organiseren wij activiteiten. Eenmalig maar steeds vaker ook meerjarige programma’s. Wij willen op deze manier bruggen bouwen, afstanden verkleinen en het bedrijfsleven meer betrekken bij maatschappelijke initiatieven.
Van buurthuis tot bejaarden centrum. Samen zorgen we voor een onvergetelijke dag voor echt iedereen. Niet alleen een dag om nooit te vergeten maar juist een dag om te participeren, mensen te helpen en veel nieuwe indrukken op te doen.

Wacht niet langer en ervaar wat Day of Caring voor u en uw medewerkers kan betekenen. Neem vandaag nog contact met ons op.

Why?

Nederland telt anno 2019 nog steeds ruim 400.000 kinderen die opgroeien in armoede.

Hier moet wat aan veranderen en Stichting Day of Caring werkt hier dagelijks aan met programma’s die gericht zijn op deze kinderen.

Maatschappelijke betrokkenheid
Day of Caring ontwikkelt programma’s voor kinderen om zich echt te ontwikkelen. Onze aandacht gaat uit naar kansarme kinderen of kinderen in aandachtswijken. 

 

Dank aan onze vrijwilligers, partners, bedrijven, vermogensfondsen  
Ons werk is alleen mogelijk dankzij de hulp van velen en door de samenwerking met bedrijven, fondsen en overheden. Bedrijven steunen ons niet alleen financieel, maar ook door medewerkers in de gelegenheid te stellen mee te draaien bij onze projecten. Zo kunnen we samen evenementen organiseren met een sociale impact.

 

Wat doet
Stichting Day of Caring?

Stichting Day of Caring wil de maatschappelijk kwetsbare jeugd motiveren, stimuleren en begeleiden om zo hun kansen te vergroten. Dit doen wij door een aanbod van specifieke trajecten op het gebied van voeding, onderwijs, en persoonlijke ontwikkeling. Het is onze wens dat Stichting Day of Caring de jongeren weet te inspireren en zo het beste van zijn of haar mogelijkheden, kwaliteiten en talenten naar boven te halen.

Bestuur
Het bestuur van de Stichting is onbezoldigd, er is verder geen betaald personeel werkzaam voor de Stichting. We werken voornamelijk met vrijwilligers en ZZP-ers voor de verschillende projecten.

Het bestuur bestaat uit:
De Voorzitter: Pieter J.R. Arets MSc BEng
De Penningmeester: Jurrijn A. Olie MSc BEng
Secretaris: George Kanis

Contact

Stichting Day of Caring
KvK nummer: 71823220

info@dayofcaring.nl

Fiscaal nummer: 8588.62.967