Stichting Day of Caring is een algemeen nut beogende instelling en heeft de ANBI status. Een instelling kan alleen een ANBI zijn, als ze zich voor minstens 90% inzet voor het algemeen nut. Bekijk hier onze beschikking van de Belastingdienst.

Om aangewezen te worden als ANBI moet een instelling aan een aantal voorwaarden voldoen:

 • Stichting Day of Caring zet zich voor minstens 90% in voor het algemeen belang. Dit is de 90%-eis.
 • Stichting Day of Caring heeft met het geheel van haar algemeen nuttige activiteiten geen winstoogmerk.
 • Stichting Day of Caring en de mensen die rechtstreeks bij ons betrokken zijn, voldoen aan de integriteitseisen.
 • De bestuurders of beleidsbepalers van Stichting Day of Caring mogen niet over het vermogen van de instelling beschikken, alsof het hun eigen vermogen is. Er moet sprake zijn van gescheiden vermogen.
 • Stichting Day of Caring mag niet meer vermogen aanhouden dan redelijkerwijs nodig is voor het werk van de instelling. Daarom moet het eigen vermogen beperkt blijven.

Welke belastingvoordelen
heeft een ANBI?

 • Een ANBI betaalt geen erfbelasting of schenkbelasting voor erfenissen en schenkingen die de instelling gebruikt voor het algemeen belang.
 • Als een ANBI zelf schenkingen doet in het algemene belang, dan hoeft de ontvanger geen schenkbelasting te betalen.
 • Een ANBI komt in aanmerking voor teruggaaf van energiebelasting.
 • Vrijwilligers die voor een ANBI werken, doen daarmee onder bepaalde voorwaarden een gift aan een ANBI.
 • Donateurs van een ANBI mogen hun giften aftrekken van de inkomsten- of vennootschapsbelasting.
 • Om in aanmerking te komen voor de aftrek van periodieke giften, moeten de donateur en de ANBI de gift vastleggen in een overeenkomst.

Wat doet
Stichting Day of Caring?

Stichting Day of Caring wil de maatschappelijk kwetsbare jeugd motiveren, stimuleren en begeleiden om zo hun kansen te vergroten. Dit doen wij door een aanbod van specifieke trajecten op het gebied van voeding, onderwijs, en persoonlijke ontwikkeling. Het is onze wens dat Stichting Day of Caring de jongeren weet te inspireren en zo het beste van zijn of haar mogelijkheden, kwaliteiten en talenten naar boven te halen.

Bestuur
Het bestuur van de Stichting is onbezoldigd, er is verder geen betaald personeel werkzaam voor de Stichting. We werken voornamelijk met vrijwilligers en ZZP-ers voor de verschillende projecten.

Het bestuur bestaat uit:
De Voorzitter: Pieter J.R. Arets MSc BEng
De Penningmeester: Jurrijn A. Olie MSc BEng
Secretaris: George Kanis

Contact

Stichting Day of Caring
KvK nummer: 71823220

info@dayofcaring.nl

Fiscaal nummer: 8588.62.967