Het Kinderrechtenverdrag is een opdracht aan iedereen in de samenleving. Niet alleen aan overheden, maar ook aan ouders, onderwijzers, jeugdhulp – verleners, rechters, politie, advocaten, en aan kinderen en jongeren zelf. Een – ieder heeft de plicht om voor kinderen te zorgen. Ook u en ik. De jeugd is immers onze toekomst én ons heden.

Eén op de tien Nederlandse kinderen leeft in armoede

Eén op de tien Nederlandse kinderen leeft in armoede, meldt het Sociaal en Cultureel Planbureau. Maar volgens de Europese rekenaars van Eurostat is het nog veel erger: 1 op 6 Nederlandse kinderen gaat een zeer schamele jeugd tegemoet.

Lees meer…

Early Childhood Matters

Early Childhood Matters aims to elevate key issues, spread awareness of promising solutions to support holistic child development and explore the elements needed to take those solutions to scale. It is published annually by the Bernard van Leer Foundation.

Lees meer…

Kinderrechtenverdrag Unicef

Het Kinderrechtenverdrag is een opdracht aan iedereen in de samenleving. Niet alleen aan overheden, maar ook aan ouders, onderwijzers, jeugdhulpverleners,
rechters, politie, advocaten,
en aan kinderen en jongeren zelf.

Lees meer…

Van verschil naar potentieel

In deze Policy Brief pleit de WRR voor een nieuw perspectief op de manier waarop we in Nederland het preventiebeleid in de zorg vormgeven en evalueren.

Lees meer…

Verhogen prestaties leerlingen basisonderwijs

Meer dan tweederde van de onderwijsmedewerkers (69%) vindt het nodig dat er aan de prestaties van leerlingen op hun school wordt gewerkt.

Lees meer…

Wat doet
Stichting Day of Caring?

Stichting Day of Caring wil de maatschappelijk kwetsbare jeugd motiveren, stimuleren en begeleiden om zo hun kansen te vergroten. Dit doen wij door een aanbod van specifieke trajecten op het gebied van voeding, onderwijs, en persoonlijke ontwikkeling. Het is onze wens dat Stichting Day of Caring de jongeren weet te inspireren en zo het beste van zijn of haar mogelijkheden, kwaliteiten en talenten naar boven te halen.

Bestuur
Het bestuur van de Stichting is onbezoldigd, er is verder geen betaald personeel werkzaam voor de Stichting. We werken voornamelijk met vrijwilligers en ZZP-ers voor de verschillende projecten.

Het bestuur bestaat uit:
De Voorzitter: Pieter J.R. Arets MSc BEng
De Penningmeester: Jurrijn A. Olie MSc BEng
Secretaris: George Kanis

Contact

Stichting Day of Caring
KvK nummer: 71823220

info@dayofcaring.nl

Fiscaal nummer: 8588.62.967